Hogan V Edfors, Hansson och HedblomLearn Ben Hogans Secret

Daniel Bäck jämför en av världens bästa ballstrikers Ben Hogan med Johan Edfors, Peter Hansson och Peter Hedblom.


One Response to “Hogan V Edfors, Hansson och Hedblom”

  1. qdE uä says:

    1:16 Hogans högerarm var inte alls rak vid impact.

Leave a Reply

*